Poslovno ime: Društvo za trgovinu preko interneta SWEET HEALTH d.o.o. Beograd-Palilula
Skraćeno poslovno ime: SWEET HEALTH d.o.o.

Adresa sedišta:
Naziv opštine: Beograd-Palilula
Mesto: Beograd-Palilula
Ulica, broj i slovo: 27. marta 33
Sprat, broj stana i slovo: 13

Šifra i naziv delatnosti:
4690 – Nespecializovana trgovina na veliko

Matični broj: 21295159
Poreski identifikacioni broj PIB: 110086990

Kontakt telefoni:+381 60 40 32 455

Kontakt email:        office@sweethealth.rs